Menu
Hledání Přihlásit Košík 0
Váš košík je prázdný :(

Získejte dopravu zdarma

Nakupte ještě za 500 Kč a dopravu máte zdarma.

Doprava zdarma!

Vrácení a výměna

Provozovatel obchodu:
SPINFLO s.r.o.
Sídlo společnosti:
Business Parkt Letňany – budova D4
Toužimská 889, 199 00 Praha 9
IČ: 26206536, DIČ: CZ26206536

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městskéhosoudu v Praze, oddíl C, vložka 79676.


VRÁCENÍ ZBOŽÍ / ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Vzorové poučení pro spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a vzorový formulář
pro takové odstoupení od smlouvy.

Vzorové poučení pro spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1. Do 30 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, nebo ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží (v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí), nebo ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží (v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu).

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat SPINFLO s.r.o., IČ 26206536, se sídlem Toužimská 889, 199 00 Praha 9, e-mail: info@spinflo.cz, telefon: +420 220 412 121, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení spotřebitele od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený), a to po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

2.2

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese SPINFLO s.r.o., Business Park Letňany - budova D4, Toužimská 889, 199 00 Praha 9. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 30 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 100,- Kč.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Formulář pro vrácení zboží (PDF)

30 dní na vrácení
Doprava zdarma od 500 Kč
Odesíláme ihned (do 24 hodin)

Přihlásit odběr můžete zde